Informacja o dotacji

Dotacja na kapitał obrotowy dla FTL S.A., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje podstawowe: Wartość projektu: 229 678,44 PLN Dofinansowanie ze środków UE: 229 678,44 PLN Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla FTL S.A. Nr projektu: POIR.03.04.00-14-0524/20 Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020 Przedmiot projektu: […]

Read more

Zawiadomienie o przekształceniu i zmianie formy prawnej spółki

Zawiadomienie o przekształceniu i zmianie formy prawnej spółki Zarząd firmy Loro S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2017 roku nastąpiło przekształcenie spółki LORO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Piasecznie w spółkę LORO Spółka Akcyjna. W dniu tym nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez LORO. Zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek […]

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE nr „NewConnect/01/2015”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr „NewConnect/01/2015” Szanowni Państwo Zarząd firmy FTL S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu ww. Spółki na rynek NewConnect. W związku z tym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostaje ogłoszony konkurs na zakup usług doradczych, w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałanie […]

Read more

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Piaseczno, dn.11.03.2015 Zamawiający: FTL S.A. Tytuł Projektu: „Nowa jakość w produkcji zamienników części motoryzacyjnych” Przedmiot zamówienia: Wykonanie 12 form wtryskowych z chłodzeniem konformalnym według opisu technologii przekazanych przez zamawiającego. Kryterium oceny: cena zakupu 100% Miejsce składania ofert: siedziba spółki FTL Forma złożenia ofert: pisemna wg. wzoru Termin złożenia ofert: 27.03.2015r. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do uzyskania w siedzibie spółki. Pobierz treść ogłoszenia: Zapytanie ofertowe

Read more