OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Piaseczno, dn.11.03.2015

Zamawiający: FTL S.A.

Tytuł Projektu: „Nowa jakość w produkcji zamienników części motoryzacyjnych

Przedmiot zamówienia: Wykonanie 12 form wtryskowych z chłodzeniem konformalnym według opisu technologii przekazanych przez zamawiającego.

Kryterium oceny: cena zakupu 100%

Miejsce składania ofert: siedziba spółki FTL

Forma złożenia ofert: pisemna wg. wzoru

Termin złożenia ofert: 27.03.2015r.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do uzyskania w siedzibie spółki.

Pobierz treść ogłoszenia: Zapytanie ofertowe