Informacja o dotacji

FE_POIR_poziom_pl

Dotacja na kapitał obrotowy dla FTL S.A., w ramach działania 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje podstawowe:

  • Wartość projektu: 229 678,44 PLN
  • Dofinansowanie ze środków UE: 229 678,44 PLN
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
  • Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla FTL S.A.
  • Nr projektu: POIR.03.04.00-14-0524/20
  • Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Przedmiot projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015(2020/N)

Cel projektu:

Celem projektu jest utrzymanie działalności spółki przez okres wskazany jako okres realizacji projektu oraz zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:

  • Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Zapewnienie ciągłości działalności spółki