Zawiadomienie o przekształceniu i zmianie formy prawnej spółki

Zawiadomienie o przekształceniu i zmianie formy prawnej spółki

Zarząd firmy Loro S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2017 roku nastąpiło przekształcenie spółki LORO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Piasecznie w spółkę LORO Spółka Akcyjna.
W dniu tym nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez LORO. Zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych LORO Spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna). Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ jedynie numer Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.